3-ULOTTEINEN TIETOMALLINNUS

Tarjoan myös erilaisia 3D-mallinnoksia animaatioista yksittäisiin kuviin

Käytän suunnittelussa tietomallintavia ohjelmia, kuten ArchiCad ja Artlantis.

Piirrän jo luonnosvaiheessa kohteesta virtuaalisen 3D-mallin. Tietomallilla voidaan arvioida rakennuksen taloudellisia, toiminnallisia ja esteettisiä ominaisuuksia hyvinkin tarkasti ja havainnollisesti jo suunnitteluvaiheessa.

Kalliola-julkkari1_info
Kalliola-julkkari2_info